Joomla 1.6 Video Dersler

Joomla 1.6 Video Dersler
Joomla 1.6 Video dersler Çizgi Tagem tarafından hazırlanmıştır. Her biri çok kaliteli ve ayrıntılara değinilen, Joomla ile hiç tanıçmamış olanların sıfırdan öğrenebileceği, Joomla'yı bilenlerin bilgilerini geliştirecekleri seviyede olan dersler ihtiyaç duyanlar için vazgeçilmez bir kaynak. 

 

Joomla 1.6, 1.7, 2.5 Video Dersler 1 - İndir  (42 Video Ders)

Joomla 1.6, 1.7, 2,5 Video Dersler 2 - İndir (32 Video Ders)

Alıştırma Dosyalarını Kullanma, Joomla'yı anlama, Web sitenizi planlama, Joomla'nın farklı sürümlerini anlama
Joomla'yı Kurma!
Kurulum aşamasını anlama, Joomla'yı Lokalde ve hosting üzerinde çalıştırma, Web hostinge genel bakış, Joomla'yı Lokal bilgisayarda kurma, Joomla'yı Türkçeleştirme
Joomla'ya Genel Bir Bakış!
Joomla arayüzüne hızlı bir bakış, Genel yapılandırmaları düzenleme, Ortam Yöneticisini kullanma, Joomla Yardım dosyalarını kullanma, Joomla'da içerik oluşturma
Kategoriler Oluşturma
Siteniz için kategoriler oluşturma, Kategorileri düzenleme
Makaleler Oluşturma
Bireysel makaleler oluşturma, Makaleleri biçimlendirme, Harici bağlantı ekleme, Dahili bağlantı ekleme, Makeleye resim ekleme, Makeleye video ekleme, Pdf veya diğer belgelere bağlanma, Devamını okuyu kullanma, Sayfa sonlarını kullanarak uzun makaleleri bölme, Makaleleri ana sayfada görüntüleme, Makaleleri silme ve geri getirme, Makalelerle pratik yapma
Menüler Oluşturma
Menüleri anlama ve yapılandırma, Bir makaleyi menüye bağlama, Üst ve alt menü öğelerini anlama, Kategori bloklarını yapılandırma, Gelişmiş kategori blok yapılandırması, Kategori listelerini yapılandırma, Gelişmiş kategori listeleri yapılandırması, Sayfa başlıklarını, makale başlıklarını ve web tarayıcısı başlıklarını yapılandırma, Alt menüleri yapılandırma, Yeni bir menü öğesi oluşturma ve web sitesinde görüntüleme,
Ekran Seçeneklerini Ayarlama
Makaleler için genel yapılandırma seçeneklerini ayarlama, Menü seçeneklerini ayarlama, Bireysel makale yapılandırma seçeneklerini ayarlama
Modülleri Kullanma
Modülleri yapılandırma, Özel bir HTML modülü oluşturma, Siteye bir modül atama, Bir kırıntı modülü oluşturma, Rasgele resim modülü oluşturma, Ana sayfada bir newsflash modülü oluşturma
Bileşenleri Kullanma
İçerik bileşenini kullanma, İletişim bileşenini kullanma, Reklam bileşenini kullanma, Web bağlantısı bileşenini kullanma
Şablonları Kullanma
Şablonları kullanarak sitenin görünümünü değiştirme, Varsayılan şablon stilini ayarlama ve şablon stili atama, HTML ve CSS editörlerini kullanarak ana şablonu ayarlamak, Yeni stil şablonu oluşturma, Yönetim şablonunu değiştirme, Üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından Joomla şablonları
Erişim Seviyesi Kontrolü Temelleri
Erişim Seviyesi Kontrolüne Giriş, Varsayılan grupları anlama, Yeni grup oluşturma, Kullanıcı oluşturma, Kullanıcı gruplarına izinler atama, Yeni erişim seviyeleri oluşturma, Erişim seviyesi kontrolü için içerik yapılandırma, Giriş bağlantısı oluşturma, Kullanıcıların profil bilgilerini düzenlemesi
Joomla! 1.6 'yı Genişletmek
Joomla eklentilerinin değerlendirilmesi, Akeeba Backup'ı yükleme ve yedek oluşturma, Phoca Gallery Fotoğraf Galerisini Yükleme ve Kullanma, Güncelleştirmeler
Sitenizi Başlatma ve Ötesi
Müşterilere ön uç düzenleme eğitimi, Yedeklemenin önemi ve yedekleri web host ile koordine etmek, Joomla Ek Kaynakları

 

Giriş

Hoşgeldiniz

Alıştırma Dosyalarını Kullanma

Joomla'yı Anlama !

Web Sitenizi Planlama

Joomla'nın Farklı Sürümlerini Anlama !

Joomla'yı Kurma!

Kurulum Aşamasını Anlama

Joomla'yı Lokalde ve Hosting Üzerinde...

Web Hostinge Genel Bakış

Joomla'yı Lokal Bilgisayarda Kurma

Joomla'yı Türkçeleştirme

Joomla'ya Genel Bir Bakış!

Joomla Arayüzüne Hızlı Bir Bakış

Genel Yapılandırmaları Düzenleme

Ortam Yöneticisini Kullanma

Joomla Yardım Dosyalarını Kullanma

Joomla'da İçerik Oluşturma

Kategoriler Oluşturma

Siteniz için Kategoriler Oluşturma

Kategorileri Düzenleme

Makaleler Oluşturma

Bireysel Makaleler Oluşturma

Makaleleri Biçimlendirme

Harici Bağlantı Ekleme

Dahili Bağlantı Ekleme

Makeleye Resim Ekleme

Makeleye Video Ekleme

Pdf veya Diğer Belgelere Bağlanma

Devamını Okuyu Kullanma

Sayfa Sonlarını Kullanarak Uzun Makal...

Makaleleri Anasayfada Görüntüleme

Makaleleri Silme ve Geri Getirme

Makalelerle Pratik Yapma

Menüler Oluşturma

Menüleri Anlama ve Yapılandırma

Bir Makaleyi Menüye Bağlama

Üst ve Alt Menü Öğelerini Anlama

Kategori Bloklarını Yapılandırma

Gelişmiş Kategori Blok Yapılandırması

Kategori Listelerini Yapılandırma

Gelişmiş Kategori Listeleri Yapılandırma

Sayfa Başlıklarını, Makale Başlıklarını Düzenleme

Alt Menüleri Yapılandırma

Yeni Bir Menü Öğesi Oluşturma ve Web sitesinde görüntüleme

Ekran Seçeneklerini Ayarlama

Makaleler için Genel Yapılandırma Seçenekleri

Menü Seçeneklerini Ayarlama

Bireysel Makale Yapılandırma Seçenekleri

Modülleri Kullanma

Modülleri Yapılandırma

Özel Bir HTML Modülü Oluşturma

Siteye Bir Modül Atama

Bir Kırıntı Modülü Oluşturma

Rasgele Resim Modülü Oluşturma

Anasayfada Bir Newsflash Modülü Oluşturma

Bileşenleri Kullanma

İçerik Bileşenini Kullanma

İletişim Bileşenini Kullanma

Reklam Bileşenini Kullanma

Web Bağlantısı Bileşenini Kullanma

Şablonları Kullanma

Şablonları Kullanarak Sitenin Görünümünü Değiştirme

Varsayılan Şablon Stilini Ayarlama ve Şablon Stili Atama

HTML ve CSS Editörlerini Kullanarak Ana Şablonu Ayarlama

Yeni Stil Şablonu Oluşturma

Yönetim Şablonunu Değiştirme

Üçüncü Taraf Sağlayıcılar Tarafından Joomla Şablonları

Erişim Seviyesi Kontrolü Temelleri

Erişim Seviyesi Kontrolüne Giriş

Varsayılan Grupları Anlama

Yeni Grup Oluşturma

Kullanıcı Oluşturma

Kullanıcı Gruplarına İzinler Atama

Yeni Erişim Seviyeleri Oluşturma

Erişim Seviyesi Kontrolü için İçerik ...

Giriş Bağlantısı Oluşturma

Kullanıcıların Profil Bilgilerini Düzenleme

Joomla! 1.6 'yı Genişletmek

Joomla Eklentilerinin Değerlendirilmesi

Akeeba Backup'ı Yükleme ve Yedek Oluş...

Phoca Gallery Fotoğraf Galerisini Yü...

Güncelleştirmeler

Sitenizi Başlatma ve Ötesi

Müşterilere Ön Uç Düzenleme Eğitimi

Yedeklemenin Önemi ve Yedekleri Web H...

Joomla Ek Kaynakları

Sonuç

Hoşçakalın


Video Dersler Çizgi Tagem tarafından hazırlanmıştır.

 

p class=
Top