Missus Extension Plugin for AdsManager:

Missus Extension Plugin for AdsManager: AdsManager ilan tahtası bileşeni için kullanılacak olan bu mambot ilantahtası kullanıcıları ile doğrudan bağlantı kurmayı sağlar... Yani ürün satan kişi ile ürün almak isteyen kişi direk PMS ile bağlantı kurabilir...

Top