Moving Text Plugin - Kayan Yazı Plugini

Moving Text Plugin, Joomla 1.5 Legacy
Kayan yazı efekti vermek için bir plugin. Eklemiş olduğunuz içeriğin yani yazının herhangi bir bölümünün yatay olarak kaymasını sağlayabilirsiniz.

Plugini yükleyip aktif ettikten sonra kullanım şu şekildedir:
"{"text=buraya kayan yazı gelecek"}"
Örnek: "{"text=ben bu plugini çok seviyorum."}" gibi.

 


Moving Text Plugin İndir:

Moving Text Plugin Demo:

Top